תצורת האפליקציה אינה מאפשרת את כתובת ה-URL שניתנה: כתובת URL אחת או יותר מכתובות ה-URL שניתנו אינן מורשות על ידי הגדרות האפליקציה. הן חייבות להתאים לכתובת ה-URL של האתר או של דף האפליקציה, או שהדומיין צריך להיות דומיין משנה של אחד מהדומיינים של האפליקציה.